8.9.2023 Provedené práce ( od 30.8.2023 do 6.9.2023):        

SO 101 - úprava komunikace

Bez stavební  činnosti

 

SO 201 – opěrné zdi

Armování a betonáže základů dle dilatačních celků opěrných zdí OZ1 a OZ5, betonáže dříků opěrné stěny OZ1 a OZ5.

 

Plánované práce ( od 6.9.2023 do 13.9.2023):

SO 101 – úprava komunikace

Bez stavební  činnosti

 

SO 201 – opěrné zdi

Armování a betonáže základů a dříků dle dilatačních celků opěrných zdí OZ1 a OZ5.

SMVak provedení opravy kolmé přípojky pod cestou k areálu SANRE , dle zjištěného stavu po odkopech