8.9.2023 Provedené práce ( od 29.8. 2023 do 5.9.2023):

Betonáž základu podpěry P2  dne 1.9.2023

Betonáž základu podpěry P3  dne 4.9.2023

 

Plánované práce ( od 5.9.2023 do 12.9.2023):

SO 201 -  Most ev.č. 478-008

Armování a bednění dříku podpěry P2 , betonáž  předpoklad úterý 12.9.2023

Armování a bednění dříku opěry OP4 ,   betonáž  předpoklad úterý 12.9.2023

Hutněné zásypy pod novou opěrou OP1 , vyztužení násypu plastovými geomřížemi