8.9.2023 Technologie opravy: bude provedena recyklace stávajícího krytu komunikace s pojivy RS CA a pokládka dvouvrstvého krytu z asfaltových hutněných vrstev.

Součástí stavby je stavební údržba 5 ks propustků, dále reprofilace příkop, krajnice, VDZ.

 

Provedeno: sanace propustků P3 a P4 vč. dlažeb na propustcích

Probíhající práce: recyklace stávajícího krytu komunikace, bednění a armování říms P1

Plánované práce: zahájení pokládky asfaltových vrstev