8.9.2023 Jedná se o demolici stávajícího ŽB propustku a jeho nahrazení novým, tvořeným ocelovou rourou tlamového profilu výšky 1,05m a délky 13,045m.

Probíhají práce na opevnění nátoku a výtoku propustku.

Od 3.9.2023 byla zrušena úplná uzavírka dle stanovení.

V příštím týdnu bude položena obrusná vrstva.