6.9.2023 Provedené práce (30.08.2023 – 05.09.2023)

  • Dláždění silničních ostrůvků a chodníků
  • Pokládka obrusné vrstvy
  • Zprůjezdnění a zabezpečení stavby pro vozidla MHD a IZS (v termínu od. 4.9.2023)

 

Plánované práce (06.09.2023-12.09.2023)

  • Přeložky podpěrných sloupů elektrické distribuční soustavy NN a VO
  • Pokládka chodníkových obrub
  • Dláždění chodníků
  • Zahájení terénních úprav na zemních tělesech
  • Vytýčení kolizních inženýrských sítí v místě přístřešku autobusové zastávky (směr Petřkovice)
  • Vytýčení hranic navazujících sousedních pozemků z důvodu koordinace s realizovanou stavbou