5.9.2023 Jedná se o výstavbu 18 m nové opěrné zdi namísto zřícené, podbetonování kamenné zdi v délce 77 m a demontáž podemleté vychýlené gabionové stěny s následnou novou stavbou gabionů, spodní díl bude vyplněn betonem.

Dále bude provedeno v korytě 5 příčných objektů – stupňů pro zajištění výškové stability dna.

Dokončení výstavby gabionové stěny. Bednění základového pásu opěrné zdi, vázání výztuže, betonáž základového pásu.