31.8.2023 Do termínu konání KD provedeno:
- výměna odtokových betonových žlabů na začátku úseku v obci
- oprava beton. obrubníků, výšková úprava UV a IS zařízení v obci
- pokládka vyrovnávací vrstvy z ACL 16+ v prům. tl. 50 mm v extravilánu stavby na aplik. spoj. postřik
- pokládka obrusné vrstvy z ACO 11+ v prům. tl. 50 mm v celém úseku stavby na aplik. spoj. postřik
- úprava hospodářských sjezdů a napojení ÚV
 
 
Do termínu konání dalšího KD dne 11.9.2023 bude provedeno (předpoklad):
- pokládka obrusné vrstvy z ACO 11+ v prům. tl. 50 mm v celém úseku stavby na aplik. spoj. postřik (předpoklad ukončení úplné uzavírky silnice III/4629 nejpozději ke dni 3.9.2023, další práce budou  prováděny v rámci částečné uzavírky silnice)
- dokončení výměny odtokových betonových žlabů na začátku úseku v obci
- úprava povrchu mezi žlaby a asfaltem, terénní úpravy okolo žlabů
- dokončení úprav hospodářských sjezdů a napojení ÚV
- odláždění čel propustků pod silnicí – SO 103, SO 104
- pokládka a hutnění nezpevněných krajnic z asfaltového recyklátu.