31.8.2023 Technologie opravy: v extravilánu bude provedeno rozfrézování, reprofilace a zahutnění stávajícího krytu komunikace a provedení krytu v tloušťce 150 mm z PMH 22/63. V intravilánu místní části Rejchartice bude provedeno odfrézování stávajícího krytu a pokládka dvouvrstvého krytu z asfaltových hutněných vrstev. Součástí stavby je také stavební údržba 7 ks propustků, zrušení 2 ks propustků a zřízení 1 ks propustku. Dále je součástí stavby reprofilace příkop, krajnice, SDZ.

 

Provedeno: pokládka asfaltových hutněných vrstev v intravilánu Rejchartic, prolití a nátěry vrstvy PMH, krajnice

Probíhající práce: bednění a armování výtokových říms propustků P1, P2 a P6

Plánované práce: dokončení říms propustků, dlažby na propustcích, osazení svodidel, SDZ, směrové sloupky