28.8.2023 Kompletní demolice původního mostu přes místní potok a výstavba nového jednopolového mostu z betonových rámových prefabrikátů. Délka přemostění 4,5m.

Provedené práce (10.8. – 23.8.):

 • Pokládka litého asfaltu
 • Zhotovení odvodňovacích proužků z drenážního plastbetonu
 • Montáž zábradlí na mostě
 • Pokládka asfaltových hutněných vrstev včetně zálivek
 • Vodorovné i svislé dopravní značení

 

Plánované práce (24.8. – 7.9.):

 • Dokončení chodníků
 • Montáž zábradlí na opěrné zídce
 • 1. hlavní mostní prohlídka
 • Spuštění provozu na most v režimu „průjezd stavbou“
 • Zrušení objížďky
 • Předání stavby včetně všech dokladů