28.8.2023 V termínu od 11.4.2023 zahájena výstavba s plánovaným termínem dokončení 30.11.2023.

Aktuálně prováděné a provedené práce:
- Prováděna pokládka asfaltových vrstev v místě napojení místních komunikací v centrální části obce (úsek Hrabovská – Krmelínská)
- Ošetření prac. spár asf. zálivkou za horka v centrální části obce (úsek Hrabovská – Krmelínská)
- Ukončena výměna a zřízení silničních obrub v centrální části obce. Probíhá dokončování pokládky zámkové dlažby. Práce probíhají v koordinaci s Úmob Nová Bělá, která zajišťuje opravu chodníku pro pěší.
- Terénní úpravy v centrální části obce (úsek Hrabovská – Krmelínská)
- Rekonstrukce mostu 47811-3 nad dálnici D56 (betonáž říms + příprava bednění, postupné osazování zádržného systému)

 

Organizace dopravy:

V termínu od 11.4.2023 došlo k uzavření silnice III/47811 v úseku od křižovatky se sil. II/478 ul. Krmelínská až po křižovatku s ul. Hrabovská a most ev.č. 47811-3 (most přes D56).