24.5.2023 Nosná konstrukce a spodní stavba bude zachována.  Vzniknou nové římsy, zábradelní svodidlo.  Břehy toku budou zpevněny kamennou dlažbou.

 Termín předčasného užívání 23.10.2023

Termín ukončení prací            22.12.2023