24.5.2023 Jedná se o souvislou úpravu sil. III/4822, začínající křižovatkou se sil. II/482 v km 0,000 a končící v km 1,400 (konec intravilánu).  Délka rekonstrukce silnice je 1400 m. Stávající šířkové uspořádání bude zachováno.

Termín realizace:    13. 5. 2023 – 11. 7. 2023