29.3.2023 Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Karviná bude v letošním roce opravovat silnici III/4745 ul. 17. listopadu a ul. Fryštátská v Havířově. Z důvodu neuspokojivého stavebně-technického stavu vozovky bude na frekventované silnici vyměněn dvouvrstvý kryt vozovky. V rámci stavby dojde i k opravě povrchu mostu ev. č. 4745-1.

Stavba je rozdělená do dvou úseků:

  • ul. 17. listopadu – od křižovatky s ul. Dlouhá třída po křižovatku s ul. Hornosušská v celkové délce 852 m.
  • ul. Fryštátská – od mostu ev. č. 4745-1 nad železniční trati po křižovatku s ul. Dělnická v celkové délce 588 m.

Předpokládá se realizace za částečné uzavírky komunikace s provozem po polovinách a řízením provozu světelným signalizačním zařízením.

V současné době Správa silnic p.o. soutěží zhotovitele stavebních prací.

Předpokládaná doba výstavby je 80 dní s předpokladem zahájení v květnu až červnu 2023. Termín bude upřesněn na základě projednání přechodného dopravního značení se zhotovitelem stavby. Stavbou dojde k částečnému omezení provozu a úpravám autobusových tras. O všech termínech uzavírek a způsobu dopravy budeme včas informovat na příslušných stránkách.