16.3.2023 Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o. během období zimní údržby udržuje celkem 2 582 km silnic II. a III. tříd,v letošním roce tak jako jiné roky se neprovádí zimní údržba na 158 km silnic. Na zajišťování zimní údržby má SSMSK k dispozici 79 sypačů, které podle schváleného pláni Zimní údržby zajišťují jak chemické úseky tak úseky inertní. Zimní sezóna začala relativně zvolna, a to zpočátku teplým obdobím, postupně docházelo k ochlazování a střídaní teplot.

Tato zima není nijak výjimečná a dá se říci, že tento stav se poslední dobou opakuje.


V rámci zimní údržby 2022-23 (zimní údržba je v období 1.11.2022 – 31.3.2023) k dnešnímu dni

  1. 7.3.2023 jsme použili 9 000 t soli a 13 600 t inertu ( posypové kamenivo).

Když srovnáme zimní období za 2021/2022 a 2022/2023

11,12/21          78,8 mil. Kč               11,12/22         97,9 mil. Kč  

1,2/22               67,8 mil. Kč                 1,2/23           80 mil. Kč (odhad)

Tak vidíme,že finanční částky jsou srovnatelné s předchozími zimami.

Správa silnic Moravskoslezského kraje má dostatek posypového materiálu. Vzhledem k vývoji počasí nepředpokládáme nikterak razantní ochlazení a spád sněhových srážek, které by si vynutily zásahy v rámci zimy a současně spotřebu většího množství materiálu.