25.11.2022 Dne 26. 09. 2022 byly zahájeny práce na přestavbě stávající stykové křižovatky v rámci investiční stavby: „Úprava křižovatky silnic III/4825 a III/4863 v Příboře“, jejímž investorem je Moravskoslezský kraj, zastoupen Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací.

V rámci stavby byla provedena přestavba křižovatky na okružní, včetně úpravy odvodnění křižovatky a instalace nové dopravního značení. Jako návazná (doplňková) stavba bylo vybudování nového veřejného osvětlení, jež investovalo město Příbor. Stavba byla uvedena do provozu v režimu předčasného užívání dne 24. 11. 2022.

Finanční náklad stavby činil dle Smlouvy o dílo 4,7 mil. Kč