25.11.2022 Dne 19. 07. 2021 byly zahájeny práce na rekonstrukci části silnice v rámci investiční stavby: „Silnice II/462 Jelenice – Lesní Albrechtice“, jejímž investorem je Moravskoslezský kraj,  

V rámci stavby byla provedena rekonstrukce stávající silnice, její šířková i výšková úprava.

Stavba prochází v hranici ochranného pásma vodního zdroje, z tohoto důvodu je odvodnění silnice navrženo systémem dešťových kanalizací. V Lesních Albrechticích byly vybudovány chodníky, veřejné osvětlení a dvě nové autobusové zastávky včetně přístřešku a mobiliáře.

Stavba byla uvedena do provozu v režimu předčasného užívání dne 08. 11. 2022.

Finanční náklad stavby činil dle Smlouvy o dílo 75,9 mil. Kč