31.10.2022 Provedené práce:

SO 202 Most 486-012

  • výztuž a bednění P2
  • bednění a betonáž OP1

SO 244 Opěrná zeď

  • bednění římsy

SO 101 Silnice II/486

  • provizorní vrstva pod betonová svodidla

 

Plánované práce: 

SO 202 Most 486-012

  • bednění a betonáž P2
  • izolace a zásypy základů

SO 244 Opěrná zeď

  • bednění a výztuž římsy

SO 151 Zajištění provozu

  • přemístění betonových svodidel

 

Termín dokončení dle SoD 600 dnů od předání staveniště tj. 5.11.2023