24.10.2022 Práce provedené od minulého KD:

  • Frézování
  • Pokládka obrub a kostky
  • Převedení provozu

 Práce předpokládané do dalšího KD: 

  • Pokládka obrub a kostky
  • Pokládka vrstvy ACO
  • Práce na propustu a odvodnění

 Předpokládané ukončení stavby:   28.11.2022