24.10.2022 Provedené práce:

 • SO 111 Silnice II/462
 • HTÚ a realizace příkop a svahování
 • Osazování žlabů-dokončení
 • Vrstvy AB obrus
 • JTÚ
 • Montáž svodidel – zahájení prací
 • SO 121 MK
 • Vrstvy AB obrus
 • SO 123 Úprava MK v km 1,348
 • Vrstvy AB obrus
 • SO 122 Pěší komunikace
 • Konstrukční vrstvy
 • Pokládka dlažby – zahájení prací

 

Plán následných prací na období do KD 37

 • SO 111 Silnice II/462
 • HTÚ a realizace příkop a svahování
 • Osazování žlabů-dokončení
 • JTÚ
 • Montáž svodidel
 • SO 121 MK
 • HTÚ a realizace příkop a svahování
 • Osazování žlabů-dokončení
 • JTÚ
 • SO 123 Úprava MK v km 1,348
 • JTÚ
 • SO 122 Pěší komunikace
 • Konstrukční vrstvy
 • Pokládka dlažby
 • Příprava pro montáž přístřešků

 

Termín dokončení 12/2022, zprůjezdnění 10/2022