18.10.2022  Rozsah stavby: v úseku mezi křižovatkou s ul. 26. dubna po křižovatku s ul. Zemědělská (okr. Opava). Celková délka opraveného úseku silnice 1,4 km.

Rozsah opravy: Samotná oprava vozovky spočívala jednak ve vyfrézování stávajících asfaltových vrstev vozovky (krytové vrstvy - obrusná a ložná) provedením recyklace těchto vrstev za studena a položení vrstev nových. Následně byla v celém úseku stavby provedena obnova vodorovného a svislého dopravního značení. Součástí opravy komunikace bylo také zpevnění stávajícího svahu a paty násypu komunikace v km 1,020 – 1,108 kamennou rovnaninou, zpevnění okraje komunikace, společně s výměnou zádržného systému v podobě ocelových silničních svodidel, v souvislosti se zlepšením dopravní situace a obslužnosti provozované komunikace.