6.10.2022 Provedené práce:

  • zásyp a reprofilace 2. podkladní vrstvy ŠD 0/32 v úseku km 0,330 – 0,467

 

Probíhající práce:

  • výkop a výměna vodovodu v úseku od ul. Bruntálské
  • zásyp a reprofilace 2. podkladní vrstvy ŠD 0/32 v úseku km 0,840 – KÚ
  • vrstva KSC nad plynovými přípojkami
  • od 4.10.2022 recyklace za studena v úseku km 0,467 – 0,840