7.9.2022 Provedené práce:

 • SO 111 Silnice II/462
 • práce na sanacích v prostoru křiž. S I/57
 • HTÚ a realizace příkop a svahování
 • Odkopy pro sanace a sanace v trase stávající II/462
 • Osazování žlabů
 • Vrstvy štěrkodrtí 0/63
 • Příprava pod obruby a zahájení pokládky obrub
 • Kamenné čela propustů, dokončení prací
 • Uliční vpusti
 • SO 121 MK
 • Vrstvy štěrkodrti
 • SO 303 Dešťová kanalizace
 • Kamenná dlažba

 

Plán následných prací na období do KD 32

 • SO 111 Silnice II/462
 • práce na sanacích v prostoru křiž. S I/57
 • HTÚ a realizace příkop a svahování
 • Odkopy pro sanace a sanace v trase stávající II/462
 • Osazování žlabů
 • Vrstvy štěrkodrtí 0/63
 • Příprava pod obruby a  pokládka obrub
 • Uliční vpusti
 • SO 121 MK
 • Vrstvy štěrkodrtí