1.9.2022 Práce provedené od minulého KD:

SO 201 – Most 4804-2
Betonáž NK, ošetřování betonu.
 
SO 202 – Inundační most
Převzetí rubu k zásypům
 
Práce předpokládané do dalšího KD: 
SO 101 – Oprava komunikace v Košatce
Vytýčení bodového pole. Následná pochůzka s kontrolou stavu.
 
SO 201 – Most 4804-2
Odbednění konstrukce, ošetřování betonu. Příprava na předpínání a izolace. Brokování povrchu mostovky (2.9.2022). Odtrhy na mostovce 5.9.2022, předpínání 6.9.2022.
 
SO 202 – Inundační most
Zásyp ocelové konstrukce (Multi-plate).
 
SO242 – Opěrná zeď
 
SO501 – Přeložka plynovodu
Výměna plynovodu v 9/2022.