23.6.2022 Termín dokončení stavby 30.6.2022

 Aktuálně prováděné a provedené práce:

 

3. ÚSEK (křiž. s ul. Hraničky – křiž. s ul. Svinovská) 

- Dokončení opravy obrub a přídlažby (jednořádku)
- Výměna/výšková úprava kanalizačních šachet před pokládkou finální asfaltové vrstvy vozovky
- Betonáž CB krytu zastávky Dolní Polanka ve směru Klimkovice
- Dokončena pokládka zesilující asfaltové vrstvy vozovky
- Dokončena pokládka ložné asfaltové vrstvy vozovky
- Přípravné práce pro pokládku finální obrusné vrstvy vozovky
 
Dokončující se práce na úseku stavby ul. NA LUKÁCH 
- Pokládka kamenné dlažby podél křídel mostu, svazích a pod mostem, terénní úpravy
 
  
Organizace dopravy:
 
V termínu od 23.5. 2022 došlo k úplné uzavírce komunikace na 3. a již posledním úseku stavby (úsek křiž. ul. Hraničky – křiž. ul. Svinovská) s dobou trvání do 30.6.2022.

V daném úseku stavby je a i nadále bude vyloučena tranzitní doprava. Individuální doprava je vedena po vyznačených objízdných trasách, příjezd k nemovitostem s jediným přístupem z ul. 1. května a zároveň příjezd k nemovitostem na dopravně slepých komunikacích napojených na ul. 1. května je obyvatelům umožněn, vyjma úseků a doby, kdy budou probíhat práce na komunikaci tzn. sanace popř. recyklace podkladních vrstev vozovky, která je prováděna na celou šíři komunikace. V době pokládky nových živičných vrstev, která bude probíhat za úplné uzavírky daného úseku, nebude příjezd umožněn vůbec a bude vyloučena také dopravní obsluha, resp. bude nutné respektovat aktuální stav pokládky asfaltových vrstev, o čemž bude zhotovitel dopředu občany, firmy a ostatní subjekty (které mají výjezd pouze na ul. 1.května) v dostatečném časovém předstihu informovat prostřednictvím informačních letáků ve kterých budou uvedeny veškeré potřebné informace o délce a rozsahu samotného omezení.