23.6.2022 Práce provedené od minulého KD:

SO 201 – most 4804-2
betonáž podkladních bloků pod ložiska obou opěr. Úprava podkladu pro střední dočasnou podpěru v korytě toku – dosypání hrubým kamenivem.
 
SO 202 -  Inundační most
Betonáž dříků 3ks opěr. Montáž spojovacích profilů pro osazení tělesa tubosideru na dříky.
 
SO242 – Opěrná zeď
Betonáž základu DC1. Vázání armatury dříku DC3 + zahájení montáže bednění.   
 
 
Práce předpokládané do dalšího KD:
SO 201 – Most 4804-2
Dokončení úpravy podloží pod dočasný středový pilíř skruže v korytě toku.
 
SO 202 – Inundační most
Montáž tělesa tubosideru
 
SO242 – Opěrná zeď
Betonáž dříku DC3

 

Předpokládané ukončení stavby: 8.10.2022