1.6.2018 Byly dokončeny práce na stavbě "Oprava povrchu silnice III/01137 ul. Písečná v Hlučíně". Tato stavba byla koordinována v návaznosti na probíhající úpravy křižovatky a parkových ploch před kulturním domem v Hlučíně.

V rámci stavby bylo provedeno frézování asfaltových vrstev v tl. 100 mm, pokládka ACL 16S tl. 60 mm, ACO 11S  tl. 40 mm a vodorovné dopravní značení.