1.6.2018 Po necelých dvou měsících byla dokončena souvislá oprava povrchu silnice III/4603 v úseku délky 2 407 m, od křižovatky se silnicí I/11 v obci Malé Heraltice po křižovatku se silnicí III/4601 v obci Sosnová.

Technologie opravy:

V intravilánu obce Malé Heraltice a extravilánu byla provedena podkladní vrstva vozovky recyklací za studena, pokládka vyrovnávací vrstvy ACL 16+ v tloušťce 50 mm a pokládka obrusné vrstvy ACO 11+   v tloušťce 40 mm.

V intravilánu obce Sosnová byly odfrézovány stávající asfaltové vrstvy na hloubku 50 mm, provedeny lokální vysprávky a pokládka obrusné vrstvy ACO 11+  v tloušťce 50 mm.

Na celém úseku bylo provedeno dosypání krajnic z recyklátu a jeho zhutnění, vyčištění silničních příkopů, výšková úprava stávajících napojení komunikací a vjezdů k sousedním nemovitostem a výšková úprava uličních vpustí, poklopů. Na opraveném krytu vozovky bylo obnoveno vodorovné dopravní značení.