26.3.2024 Proběhlo:

Obecně - Předání staveniště, vyřízení a osazení DIO dle vydaného stanovení. Kácení zeleně v celém rozsahu staveniště dle ZDS.

Kritické úseky – Osazení bezpečnostních zábran z betonových svodidel a ochranných sítí. Začištění skalních svahů v úseku 1. a 2. Zahájení čištění skalních svahů ve 3. a 4. úseku.

Nebezpečné úseky – Odstranění zeminy a kamení v prostoru pat svahů, v místech budoucí ochranné stěny z betonových svodidel.

 

Aktuální a následující práce:

Obecně – Pochůzka za účelem rozhodnutí o dalším postupu prací za přítomnosti objednatele, zhotovitele, TDS a AD.  Proběhne 4.4.2024 od 9:00

Kritické úseky – Dokončení čištění skalních svahů v rozsahu 3. a 4. úseku.

Nebezpečné úseky – Začištění základové spáry pro podkladní beton betonových svodidel.