22.3.2024 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, připravila projekt, který výrazně zlepší bezpečnost silnice II. třídy č. 472 v majetku MSK. V souladu s novelou zákona o pozemních komunikacích byl tento projekt posouzen a vyhodnocen auditorem bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Rozsah všech navržených úprav prošel schválením, jak ze strany dopravní policie, tak i příslušným silničním správním úřadem a stavba získala stavební povolení.

Moravskoslezský kraj zajistil realizaci dodavatelsky v roce 2024 se spolu financováním z Evropského fondu.

 

Předmětem opravy je celá silnice od křižovatky se silnicí I/67 po hranici s Polskou republikou v celkové délce 2669 metrů.

Z důvodu organizace dopravy po dobu stavby a rozdílných nároků na rozsah prací v jednotlivých úsecích je stavba členěna na 4 úseky (etapy).

Součástí rekonstrukce je zřízení mini okružní křižovatky ulic Borovského a MK Na Kopci (Olbrachtova) a také komfortnější vymezení autobusového zálivu zastávek „Ráj Na Kopci a „Ráj, Ščerba“.  

Dále dojde k rekonstrukci silničního odvodnění a bude zřízeno nové vodorovné značení v trvalejší plastové úpravě. V rámci úpravy dojde k úpravě vodorovného a svislého dopravního značení na nové normy a dle nově vydaných Stanovení.

 

Zhotovitel vypracoval harmonogram prací a uzavírek a projednal ho jednak s dopravci a jednak s dotčenými orgány dne 21.3.2024.

 

Stavba si vyžádá výrazná částečná i úplná dopravní omezení dle technologie prováděných prací.

S ohledem na různou použitou technologii prací a pro zachování dopravní obslužnosti území je stavba členěna do 4 etap. Stavba vyžaduje také vymístění parkování mimo prostor silnice.

 

Technologie dle úseků bude:

Úsek 1   km 0,000-0,550               fréza -90mm (lok.sanace) ACL 16+ 50mm, ACO 11+ 50mm

Úsek 2   km 0,550-1,160               fréza -100mm, RS-CA 180mm(zesílení 10mm), ACL 16+ 50mm, ACO 11+ 50mm

Úsek 3   km 1,160-1,856               fréza -90mm (lok.sanace) ACL 16+ 50mm, ACO 11+ 50mm

Úsek 4   km 1,856-2,669               fréza -100mm, RS-CA 180mm(zesílení 10mm), ACL 16+ 50mm, ACO 11+ 50mm

 

Harmonogram uzavírek:

Termín od 08.04.2024 do 06.08.2024

 1. etapa:
 • od 08.04.2024 do 21.04.2024 - úplná uzavírka silnice II/472 v úseku od křižovatky se silnicí I/67 tř. 17. listopadu po křižovatku se silnicí III/4688 ul. Kosmonautů a tř. Těreškovové „Mimo BUS, IZS a vozidla stavby“
 • od 22.04.2024 do 26.04.2024 - úplná uzavírka silnice II/472 v úseku od křižovatky se silnicí I/67 tř. 17. listopadu po křižovatku se silnicí III/4688 ul. Kosmonautů a tř. Těreškovové „Mimo vozidla stavby“ - objízdná trasa vedena po silnici I/67H tř. 17. Listopadu, III/4688 ul. Kosmonautů a zpět.

 

 1. etapa:
 • od 29.04.2024 do 19.05.2024 - úplná uzavírka silnice II/472 v úseku od křižovatky se silnicí III/4688 ul. Kosmonautů a tř. Těreškovové po křižovatku s MK Na Kopci a Olbrachtova „Mimo vozidla stavby“
 • částečná uzavírka silnice II/472 v úseku od křižovatky s MK Na kopci a Olbrachtova po autobusovou točku „Karviná, Ráj, Na Kopci“. Provoz řízen kyvadlově pomocí SSZ. Objízdná trasa vedena po silnici III/4688 tř. Těreškovové, MK Stavbařů a MK Na Kopci a zpět. Autobusová zastávka „Karviná, Ráj, Na Kopci“ bude dočasně zrušena. V době, kdy se bude opravovat povrch v místě autobusové točny, budou autobusy otáčející se na točně zajíždět na autobusovou zastávku „Karviná, Ráj, Ščerba“, kde se otočí a pojedou zpět.

 

 1. etapa:
 • od 03.06.2024 do 07.06.2024 - částečná uzavírka silnice II/472 v úseku od autobusové točny „Karviná, Ráj, Na Kopci“ po ul. V Polích, provoz řízen kyvadlově pomocí SSZ, autobusová zastávka „Karviná, Ráj, hřbitov“ bude dočasně zrušena.

 

 1. etapa:
 • od 15.06.2024 do 16.06.2024 - úplná uzavírka silnice II/472 v úseku od ul. V Polích po hraniční přechod „Karviná, Ráj I“ „Mimo vozidla stavby“.
 • od 17.06.2024 do 30.06.2024 - úplná uzavírka silnice II/472 v úseku od ul. V Polích po ul. Mickiewiczova „Mimo BUS a vozidla stavby“ a v úseku od ul. Mickiewiczova po hraniční přechod „Karviná, Ráj I“ „Mimo vozidla stavby“, objízdná trasa bude vedena po silnici III/4688 tř. Těreškovové, MK ul. Žižkova a zpět.

 

Zhotovitel je STRABAG a.s.

Cena 34,2 mil. Kč

Doba realizace dle smlouvy činí 120 dní.

 

Veřejnost bude dále informována v následných zprávách na webových stránkách Moravskoslezského kraje, statutárního města Karviná a Správy silnic MSK.