21.11.2023 Stavba je dokončena a probíhá přejímací řízení, drobné dokončovací práce a úklid po stavbě.