21.11.2023 Plánované práce

SO 102.1 Úprava místních komunikací

 • odkop zemního tělesa

21.11.2023 SO 102.2 Úprava komunikace na parcele č.684/1

 • zemní těleso (násyp) a pláň zemního tělesa

SO 104 Chodníky

 • pokládka obrub a dlažeb – dokončení

SO 201 Most ev.č. 486-011 přes Dolnosklenovský potok

 • dlažby

SO 202 Most ev.č. 486-012 přes Ondřejnici

 • estetizace betonů
 • dlažby
 • odvodnění
 • úprava opěry stávajícího mostu (sanace a římsa)

SO 241 Opěrná zeď v km 0,030 vpravo

 • spárování dlažby

SO 242 Opěrná zeď v km 0,050 vpravo

 • spárování dlažby

SO 243 Opěrná zeď v km 0,070 vlevo

 • spárování dlažby

SO 451 Přeložka VO

 • definitivní část přeložky

SO 452 Přeložka OIIS

 • definitivní část přeložky