13.11. Betonáž nosné konstrukce

Ošetřování betonu po betonáži

Zaměření konstrukce geodetem

Odbednění čel mostovky  

Plán napínání lan nosné konstrukce