13.11.2023 Plánované práce ( od 8.11.2023 do 15.11.2023)

SO 101 – úprava komunikace

Návoz kameniva z ŠD do konstrukčních vrstev komunikace , hutnění , provedení SZZ na ŠD pod asfaltové komunikace

Pokládka ACP 22 u OZ č.5, ACP 22 v místech provedených sanací komunikace

SO 201 – opěrné zdi

OZ č. 1 dokončení propojení odvodnění UV přes OZ1 ( propojit 2ks)  , zahájit bednění římsy (dosud trvá)

OZ č.2  zahájit bednění římsy (dosud trvá)

OZ č.3  zahájit bednění římsy (dosud trvá), návoz ŠD do konstrukce vozovky včetně hutnění

OZ č.4  probíhá bednění římsy , první betonáž 8.11.2023, následná betonáž říms 13.11.2023

OZ č. 5 provedeny betonáže říms, provedeny konstrukce vozovky z ŠD , provedení SZZ , předpoklad pokládky asfaltových vrstev z ACP 22

SO 301  - odvodnění komunikace

Realizace uličních vpustí komunikace, dokončení dopojení UV přes OZ č.1

U OZ č.3, OZ č. 4 a OZ č. 5 již UV osazeny

 

Zprovoznění stavby v předčasném užívání od pondělí 11.12.2023.

 

HMG dokončovacích prací

13.11.-14.11. – pokládka ACP 22 u OZ č.5, ACP 22 v místech sanací

13.11. – 22.11. – dokončení říms OZ č. 4,3,2,1 a oprava přídlažby, bet. obrub

21.-23.11. – pokládka ACP 22 u OZ č.4,3,2,1 a pokládka ACL 16

24.11. – pokládka ACO 11, 2x finišer

13.11. – 22.11. konstrukční vrstvy vozovky u OZ č. 4,3,2,1

27.11.- 9.12. – montáž svodidel, VDZ

27.11. – 9.12 – pokládka zpevnění svahu z geobuňek  

27.11. – 9.12. – dlažba chodník, oprava asf. povrchu stávající chodník ( realizace pro Město Bohumín)

11.12.  puštění provozu po ul. Lidické