16.10.2023 Aktuálně prováděné a provedené práce:

- Rekonstrukce zastávek na úseku Krmelínská - Plzeňská a Hrabovská – Rudé Armády (příprava – armování/bednění pro betonáž CB krytu řešených zastávek)

- Výměna a zřízení silničních obrub na úseku Krmelínská - Plzeňská (zemní práce, zřizování obrub a přídlažby vč. předláždění). Práce probíhají v koordinaci s Úmob Nová Bělá, která zajišťuje opravu chodníku pro pěší.

- Výměna a zřízení silničních obrub na úseku Hrabovská – Rudé Armády (zemní práce, zřizování obrub a přídlažby). Práce probíhají v koordinaci s městem Paskov, který zajišťuje opravu chodníku pro pěší.

- Rekonstrukce silničního odvodnění na úseku Krmelínská - Plzeňská (zemní práce, výměna jednotlivých sestav uličních vpustí)

- Zpevnění okraje komunikace systémem SHOULDER (úsek Hrabovská – Rudé Armády) – zemní práce, osazení ocelových panelů/košů + zásyp kamenivem

- Rekonstrukce mostu 47811-3 nad dálnici D56 (sanace a nátěry spodní stavby, zřizování kamenné dlažby ve spodní části mostu)

 

Organizace dopravy:

V termínu od 11.4.2023 došlo k uzavření silnice III/47811 v úseku od křižovatky se sil. II/478 ul. Krmelínská až po křižovatku s ul. Hrabovská a most ev.č. 47811-3 (most přes D56).

V termínu 4.9.2023 došlo ke znovu zprovoznění uzavřeného úseku silnice III/47811 (průtah obcí Nová Bělá) pro veškerou dopravu, a následně došlo k úplné uzavírce silnice II/478 (úsek ul. Krmelínská – Plzeňská)