16.10.2023 Technologie opravy: bude provedena výměna krytových asfaltových vrstev, lokální opravy, výměna svodidel, reprofilace příkop, krajnice, VDZ. Niveleta zůstane zachována. Součástí opravy je stavební údržba mostu a 7 ks propustků.

Provedeno: dokončení obrusné vrstvy ACO, zálivky

Probíhající práce: sanace říms mostu

Plánované práce: pokládka zpevněných sjezdů, krajnice, zaměření