18.9.2023  Aktuální postup a plán prací do 22. 9. 2023:                                                                                                                     

  • Je provedena demolice stávající mostní konstrukce
  • Je osazena NK
  • Je provedena izolace včetně drenáže odvodnění za opěrami
  • NK je částečně zasypána, vytažené pažení
  • Je provedena část dlažeb pod mostem
  • Jsou provedeny zásypy NK, aktivní zóna, konstrukční vrstvy komunikace včetně AHV, osazena svodidla
  • Ke dni 31. 8. 2023 jsou hotovy části stavby potřebné k uvedení do předčasného užívání od 1. 9. 2023
  • Je provedeno převedení a úpravy toku, revizní schodiště
  • Dokončení terénních úprav a dlažeb v okolí mostu, dosypání krajnic, osazení zábradlí kolem límců NK