18.9.2023 Provedené práce (05.09.2023 – 11.09.2023)

  • Dláždění silničních ostrůvků a chodníků
  • Zahájení terénních úprav na zemních tělesech
  • Zahájení přeložky nadzemního vedení NN
  • Příprava zemního založení stožárů VO

 

Plánované práce (12.09.2023-18.09.2023)

  • Pokračování přeložky nadzemního vedení NN
  • Zahájení realizace navazujících vodovodních a kanalizačních přípojek OC
  • Terénní úpravy, modelace zemních těles
  • Dláždění chodníků
  • Úprava a zapravení technologických spár realizovaných vozovkových krytů