14.9.2023 Středisko Opava, stavební práce realizuje cestmistrovství Vítkov. Ve 37. týdnu byly provedeny terénní úpravy v místě vtoku a výtoku propustku.

 V dalších týdnech bude provedena krajnice z asfaltového recyklátu a provedení nových asfaltových vrstev v místě překopu vozovky.