14.9.2023 Středisko Opava, stavební práce realizuje cestmistrovství Vítkov. 

Práce by měly být realizovány v období od 13.7.2023 do 30.9.2023. 

Ve 37. týdnu byly dokončeny práce na odláždění čela vtoku a na osazení betonových tvarovek na vtoku do betonového lože.

Byly zahájeny práce na modelaci svahů a profilaci příkopů a koryta potoka.

V dalších týdnech bude provedena krajnice z asfaltového recyklátu a bude proveden nový asfaltový kryt.  

Budou dokončeny práce na modelaci  svahů a profilaci příkopu a koryta potoka.