31.8.2023 Provedené práce ( od 24.8.2023 do 30.8.2023)           

SO 101 - úprava komunikace

Bez stavební  činnosti

 

SO 201 – opěrné zdi

Armování a betonáže základů dle dilatačních celků opěrných zdí OZ1 a OZ5

Výkopy a odřezání původních štětovnic u opěrných zdí OZ2, OZ3

Betonáže podkladních betonů u opěrné zdi OZ2, OZ3, OZ4

Oprava vodovodních šoupat v režii SMVaK , výměna kolmého potrubí pod cestou k areálů Bochemie ( po zjištění technického stavu potrubí pod cestou )

 

Plánované práce ( od 30.8.2023 do 6.9.2023)

SO 101 – úprava komunikace

 Bez stavební  činnosti

SO 201 – opěrné zdi

Armování a betonáže základů dle dilatačních celků opěrných zdí OZ 1 a OZ5

Dokončení podkladních betonů u OZ4

SMVak provedení opravy kolmé přípojky pod cestou k areálu SANRE , dle zjištěného stavu po odkopech