31.8.2023 Provedené práce ( od 24.8. 2023 do 29.8.2023)

Injektáž mikropilot na podpěrách mostu P2 a P3,  navaření hlav mikropilot

Provedeno spřažení původní opěry mostu s novou opěrou OP4 , armování a bednění základu opěry OP4 , betonáž opěry OP4 dne 25.8.2023

 

Plánované práce ( od 29.8.2023 do 5.9.2023).

SO 201 -  Most ev.č. 478-008

Armování a bednění základu podpěry P2 , betonáž základu opěry mostu dne 1.9.2023

Armování a bednění základu podpěry P3

Armování dříku opěry OP4