29.5.2023 Oprava povrchu vozovky probíhá v první etapě na ul. Fryštátská v úseku od okružní křižovatky s ul. Dělnickou po železniční nadjezd ev. č. 4745-1.

OD 30.5.2023 začne druhá etapa stavby, oprava ul. 17. listopadu s úplnou uzavírkou mimo HZS a BUS.

 

Provedené a prováděné práce (18.05.-26.05.2023)

  • Sanace podkladních vrstev komunikace
  • Přípravné práce před pokládkou asfaltových vrstev
  • Pokládka ACL

 

 Plánované práce (26.05.-01.06.2023)

  • Přípravné práce před pokládkou asfaltových vrstev
  • Provedení spojovacího postřiku
  • Pokládka ACO
  • Přestavba PDZ
  • Frézování vozovky v následném úseku na ul. 17. Listopadu