29.5.2023 Termín opravy: 29.5.2023 – 26.9.2023

Upozorňujeme na dopravní opatření v souvislosti s akcí Rekonstrukce silnice III/48414 Krásná – Pražmo. Jedná se o souvislou opravu silnice v úseku km 7,022 – 11,329.

Oprava spočívá v odfrézování asfaltových vrstev a studené recyklaci podkladních vrstev popřípadě ve výměně těchto vrstev včetně lokálních hloubkových sanací zeminy v aktivní zóně.

Součástí stavby je i oprava mostů a propustků v rekonstruovaném úseku silnice.

Stavba probíhá za plné uzávěry a je členěna na 3 etapy, které na sebe časově navazují. Objízdná trasa autobusu vede přes Janovice. Pro občany, kteří bydlí v této lokalitě, jsou vydávány povolenky vjezdu a stanovena určitá omezení.

 

Mapa

Začátek stavby

Průběh stavby

Konec stavby