19.5.2023 Provedené práce: dokončena pokládka obrusné vrstvy SMA 8 NH v úseku km 0,330 – 1,158. 

Plánované práce: do příštího KD 25.5. je plánováno dokončení obrusné vrstvy v celém úseku a zřízení krajnic

Termín ukončení:  2.6.2023