19.5.2023 Provedené práce

SO 201 - Most ev.č. 01144-5

  • záporové pažení
  • vrtání a osazení kotev
  • odkop násypu
  • bourání stávajícího mostu

 

Plánované práce

SO 201 - Most ev.č. 01144-5

  • záporové pažení
  • převázky a předepnutí kotev první řada
  • výkopy
  • dokončení demolice stávajícího mostu