28.4.2023 Stavbou dojde k rekonstrukci komunikace za použití několika technologií v celkové délce 1355 m. Rozsah stavby zahrnuje silnici II/475 od křížení s ulicí tř. 17. listopadu až po křížení s ul. Čsl. Armády, s vynechávkou již opravené části kolem okružní křižovatky Rudé armády x Leonovova x Havířská. V rámci stavby bude provedena oprava odvodnění silnice včetně přípojek, výměna uličních vpustí a dojde realizaci nového způsobu vedení dopravy změnou vodorovného dopravního značení, které bude provedeno v plastu. Předkládáme způsob organizace dopravy spolu s přehledem uzavírek.

Dojezd zůstane zachován do areálů firem DŘEVOPTRUST, do stavebnin PRODOMA a k čerpací stanici, vždy alespoň z jedné strany, jen s drobnými výjimkami při samotné pokládce.

Autobusová doprava bude v etapě 1.-3.  vedena po objízdné trase:

 

Harmonogram uzavírek:

  1. Etapa – od 29.5. do 4.6. 2023 (úplná uzavírka mezi ul. Žižkova a OK ul. Havířská x Leonovova, příjezd ke stavebninám PRO-DOMA a Dřevotrust je pouze od ul. Čsl. Armády)
  2. Etapa – od 5.6. do 9.6. 2023 (úplná uzavírka mezi ul. Žižkova a OK ul. Havířská x Leonovova, příjezd ke stavebninám PRO-DOMA od ul. Žižkova, ale pro Dřevotrust je od ul. Čsl. Armády)
  3. Etapa – od 10.6. do 16.6.2023 (úplná uzavírka mezi ul. Žižkova a OK ul. Havířská x Leonovova, příjezd ke stavebninám PRO-DOMA a Dřevotrust je pouze od ul. Žižkova)
  4. Etapa – od 17.6. do 23.6.2023 (úplná uzavírka mezi OK ul. Havířská x Leonovova a ul. Čsl. Armády MIMO BUS)
  5. Etapa – od 24.6. do 29.6. 2023 (úplná uzavírka mezi OK ul. Havířská x Leonovova a ul. Čsl. Armády MIMO BUS)
  6. Etapa – od 29.6. do 4.8. 2023 (částečná–provoz v obou směrech po polovině kom. v celém úseku, úsek u křižovatky s ul. Čsl. Armády řízen kyvadlově SSZ)
  7. Etapa – od 4.8. do 10.9. 2023 (částečná–provoz v obou směrech po polovině kom. v celém úseku, úsek u ul. Čsl. Armády řízen kyvadlově SSZ; ul. Studentská a Žižkova uzavřeny)
  8. Etapa – od 11.9. do 24.9. 2023 (kyvadlově SSZ řízený provoz u křižovatky s ul. Čsl. Armády)

Úplná uzavírka mezi ul. Žižkova a OK ul. Havířská x Leonovova od 29.5. do 16.6.2023

Úplná uzavírka mezi OK ul. Havířská x Leonovova a ul. Čsl. Armády od 17.6. do 29.6. 2023

Úplná uzavírka ul. Studentská a ul. Žižkova od 4.8. do 10.9. 2023

 

Uzavírky byly minimalizovány ale s ohledem na složitou technologii jsou nezbytné. Žádáme řidiče i chodce o trpělivost pro bezpečnost vlastní i pracovníků stavby.

Technologie rekonstrukce:

Odfrézování živičné vrstvy tloušťky 70 mm,

Rozfrézování, rozrytí a reprofilace do hloubky 220 mm (příčná homogenizace),

odebrání 40 mm z nakypřeného materiálu, zesílení středu komunikace +30mm

recyklace za studena v tloušťce vrstvy 180 mm s přidáním cementu a asfaltové emulze,

postřik asfaltovou emulzí,

pokládka ložné vrstvy ACL 16 S tloušťky 60 mm s modifikovaným pojivem

spojovací postřik

pokládka obrusné vrstvy ACO 11 S tloušťky 40 mm s modifikovaným pojivem

 

 

Termín realizace je dle smlouvy červen až září 2023.

Celkové náklady stavby činí 26,6 mil Kč

 

 

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2021 – 2027, Specifický cíl 3.1 Rozvoj a posilování udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility