21.4.2023  Provedené práce: 

SO 110 - Provizorní komunikace a most

  • objízdná trasa
  • opěry mostního provizória

SO 201 - Most ev.č. 01144-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  • zápory

 

Plánované práce

SO 110 - Provizorní komunikace a most

  • objízdná trasa
  • opěry mostního provizória

SO 201 - Most ev.č. 01144-5

  • kotvy – první řada

 

Termín dokončení dle SoD 190 dnů od předání staveniště tj. 7.10.2023.