21.4.2023 Jedná se o souvislou opravu povrchu stávající silnice v průtahu obce v km 0,006 – 1,673 sil. provozního staničení. Začátek úseku je situován v křižovatce sil. III/4673 (ul. Opavská) se sil. III/4674 (ul. K Mlýnu), konec úseku se nachází

v křižovatce sil. III/4673 (ul. Opavská) se sil. III/4674 (ul. Komenského). 

 

Do termínu konání KD provedeno:

- pokládka ACO 11+ v tl. 5 cm na aplikovaný spojovací postřik

- pokládka a hutnění nezpevněných krajnic z ŠD

- řezání spár a zálivka pracovních spár a spojů

- kontrolní vývrty a měření

- úklid pracoviště            

- ukončená stavba byla předána ke dni 18.4.2023 a bylo zahájeno přejímací řízení