16.3.2023 V termínu od 9.3.2023 byla zahájena rekonstrukce vozovky na poslední etapě této stavby, a to v úseku to od křižovatky s ul. Tichá (silnice III/4739) po konec obce Václavovice.

 

Aktuálně prováděné a provedené práce:

  •  Celoplošné frézování povrchu komunikace
  •  Dokončení vybudování opěrné zdi vč. nástupiště a betonáže nově navržené zastávky u křižovatky s ul. Tichá
  •  Budování nové autobusové zastávky (Václavovice, garáž ČSAD) – zemní práce
  •  Výstavba chodníku pro pěší mezi městem Šenov a obcí Václavovice – zemní práce
  •  Odstraňování kamenných obrub a přídlažby – výměna obrub v koordinaci s obcí Václavovice
  •  Oprava stávajícího chodníku pro pěší – rozebírání zámkové dlažby v koordinaci s obcí Václavovice
  •  Jemné terénní úpravy na předcházející etapě stavby

   

Organizace dopravy:

V termínu od 9.3.2023 došlo k uzavření silnice na poslední etapě stavby (od křižovatky s ul. Tichá (silnice III/4739) po konec obce Václavovice s dobou trvání do 30.6.2023.

Objízdná trasa pro osobní a nákladní vozidla jedoucí po silnici II/473 od Frýdku – Místku, ale i v opačném směru bude vedena po silnici II/477 (ul. Mírová - obec Řepiště a ul. Frýdecká město Vratimov) a dále pak po silnici II/478 ul. Datyňská.

Objízdná trasa pro autobusovou dopravu bude vedena obousměrně po silnici III/4734 přes obec Kaňovice – Dolní Datyně silnice III/4739.