6.12.2022

V letošním roce bylo na základě rámcové smlouvy ve spolupráci se spol. Exact Control Systém a.s. provedeno na akci hrazené z evropského financování, stavby „Modernizace silnice II/477, II/647 Ostrava ul. Bohumínská III.etapa“ laserového skenování vozovky pomocí jedinečné měřící technologie ve své třídě EXACT Street, která zaručuje měření silnic s přesností do 2 mm od bodového pole, která z ní činí neodmyslitelnou technologii pro obor moderní stavby silnic a jejich oprav.

Měření proběhlo v období 6/2022 až 10/2022 pomocí technologie laserového skenování doplněného zaměřením pomocí metody GNSS a totální stanice.

Měření bylo rozděleno na sběr podrobných bodů metodou laserového skenování a zaměření identických bodů na povrchu konstrukční vrstvy pro výškové vyrovnání mračen.

Popis pracovního výkonu:

  1. kontrolní měření zájmové oblasti po recyklaci,
  2. kontrolní měření zájmové oblasti po pokládce ložné vrstvy
  3. kontrolní měření zájmové oblasti po pokládce povrchu finální obrusné vrstvy

Vyhodnocení:

V zájmové oblasti silnice Bohumínská bylo zaměřeno po recyklaci a také stav po položení ložné a obrusné vrstvy pomocí technologie laserového skenování Exact Street a klasickou geodetickou metodou pomocí totální stanice. Bylo dosaženo požadované přesnosti, kdy směrodatná výšková odchylka výsledných bodů povrchu je <3 mm.

Z výsledku měření bylo tedy patrné, zhotovitel postupoval v souladu s možnou technologií navržené rekonstrukce komunikace a pokládku AHV vč. recyklace provedl správně. Neúmyslné malé geometrické odchylky neměli  důsledky na vlastnosti hotové konstrukce a mohou se zanedbat.

Zhotovitel splnil úkol a celkově je položeno více množství asfaltové směsi:

pro silnici II/477 - ACL (+ 305 t) a asfaltové směsi SMA (+ 107 t)

pro silnici II/647 - ACL (+ 772 t) a asfaltové směsi SMA (+ 328 t)

Ke zpracování měřených dat byly využity postupy a algoritmy vyvinuté společností Exact Control System a.s